Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
property

Pozemok 7400 m2 Košická Nová Ves – pod Gederom – nové sídlisko

Aktívna nehnuteľnosť

Pri rýchlom jednaní možná dohoda na cene:

predaj pozemok geder kosice
predaj pozemok geder kosice

Ideálne pre developerov: Ponúkame Vám investičný pozemok s rozlohou spolu 7400 m2 parcela registra E v Košickej Novej Vsi, pod Gederom – Košice.

Lokalita je schválená dňa 10/2021 a je určená na vybudovanie nového sídliska: https://www.kosice.sk/mesto/uzemny-plan-mesta

V územnom pláne mesta Košice tento pozemok je určený na obytné plochy viacpodlažnej stavby.

Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom.

Cena 130eur/m2.

  • Účel: Predaj 
  • Ulica: GEDER, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, Slovensko 
  • Lokalita: Košická Nová Ves 
  • Cena: 130,- € 
ID tejto nehnuteľnosti: 951
Kontakt: 0918804926Prajete si reagovať na nehnuteľnosť? Vyplňte, prosím, formulár nižšie