Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov a ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA, ZÁKON O COOKIES

Týmto udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti KOŠICE NEHNUTEĽNOSTI s.r.o. súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefón za účelom kontaktovania klienta.

Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.


ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE SLUŽIEB POSKYTOVATEĽA


ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE